دفتر مرکزی :

شیراز - بلوار چمران نبش ابیوردی 2 - ساختمان نسیم امید - طبقه اول

تلفن : 36262222 ( 10 خط )                             فکس : 36273253

کد پستی : 33983-71947                صندوق پستی : 495-71365

 


 

دفتر زند :

شیراز - خیابان زند - نبش انوری - روبروی بانک ملی شعبه کوثر

تلفن : 32352225 (10 خط )                              فکس : 32306421

 


 

دفنر نظام پزشکی :

شیراز - بلوار شهید رجایی کوچه روبروی بانک تجارت - سازمان نظام پزشکی شیراز

تلفن : 36308837 ( عالم گرد )

 


  

دفتر امیرکبیر :

 

شیراز - بلوار امیر کبیر - نبش یقطین - روبروی آتش نشانی

 

تلفن : 38223470                            همراه: 09173152877 ( کریمی )

 


 

دفتر اکبرآباد :

کوار - اکبرآباد - جنب بانک صادرات

تلفن : 37803166 ( پناهی )           فکس: 37802083

همراه : 09173105644

 


 

دفتر سیدان :

سیدان - بلوار امام حسین (ع) - روبروی شهرداری سابق

تلفن : 43472576                            فکس: 43472582 ( سجادیان )

 

 


 

4                3       newspaper         2                1

hamkar

nezam-pezeshki